Menu
menu

Bottna kulturkyrka – konstmöten i kyrkorummet 2014-15. Projektledare och kurator. I samarbete med Bottna församlingsråd, med stöd av Svenska Kyrkan i Kville. www.bottnakulturkyrka.se

En ängel vid mitt bord – till ett kvinnligt berättande, 2012. Filmseminarium med regissören Ingela Romare. Film- och fotohögskolan i Göteborg, doktorandstudier, och Gerlesborgsskolan.

Experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet. Projektledare förstudie 2011-12, med KCVäst, med (stöd av) Fyrbodals kommunalförbund och Tanum kultur&fritid.

Landart och leder, 2010-11. Projektledning utvecklingsarbete Bottna Land Art, med stöd av KCVäst, Västarvet, Tanum kultur&fritid och Sotenäs kommun.

Se människan – en resa genom yttre och inre landskap i Ingela Romares filmer. 2011.
Filmfestival med regissören Ingela Romare och Gerlesborgsskolan, med stöd av Västra Götalandsregionen och Tanum kultur&fritid. www.ingelaromarefestival.se

Konst på led 2003. Tio konstnärer utmed 3.5 km vandringsled vid Bottnafjorden. Projektledning (med Mats Nordlund).